Fotki, Zdjęcia, Tapety, Humor

Dodawaj albumy rodzinne, szkolne, z wakacji i wszystkie inne zdjęcia BEZ OGRANICZEŃ


Proszę wybrać album, do którego zostaną przesłane pliki
Musisz teraz wybrać album, w którym będą przechowywane zdjęcia, które prześlesz na serwer.
Jeżeli jeszcze nie utworzyłeś żadnego albumu, lista albumów będzie pusta. Uyżj przycisku 'Stwórz album' aby utworzyć nowy album.
Kategoria
Album
Nazwa albumu
Opis albumu
You are currently using 162.07 MB (4051.75%) of your 4 MB of storage. Remove some pictures, or ask the admin to make your quota bigger.
Dodaj zdjęcia do wybranego albumu
Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 36000 Ko
Jeżeli nie możesz wyświetlić apletu i przeglądarka informuje o błędach na stronie, najprawdopodobniej nie masz zainstalowanego środowiska uruchomieniowego Javy (Java JRE).
Jak tylko je zainstalujesz, przesyłanie plików będzie naprawdę proste! Naciśniesz przycisk Przeglądaj aby wybrać pliki albo po prostu przeciągniesz je z menadżera plików, potem naciśniesz przycisk Prześlij i pliki zostaną wysłane na serwer.
Aby korzystać ze starej strony przesyłania, kliknij tutaj.
Click on this link, and enter data in the fields below, if you want these to be applied to all pictures in the next upload.
1.
Opis
1.
Java 1.5 or higher plugin required. Java 1.5 or higher plugin required.
JUpload plugin for Coppermine v 4.1.0
RSS feed Add to Google Add to My Yahoo!